Có 2 hình thức thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:

Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của chúng tôi

Cách 2: Chuyển khoản trước.

Quý khách chuyển khoản trước, sau đó chúng tôi tiến hành giao hàng theo thỏa thuận hoặc hợp đồng với Quý khách.

Thông tin chuyển khoản: 

Công ty Cổ phần LEC Group

Tài khoản số : 0200007136899000 

Tại ngân hàng VIETABANK – CN Hồ Chí Minh

· Lưu ý

Nội dung chuyển khoản ghi rõ tên theo hợp đồng hoặc hóa đơn 

Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp